The Poli-Sci bros seem moar prestigious than you econ bros