Yingyi Qian vs Justin Yifu lin. Who is a better human being